სასპონსორო შეთავაზებები 2018 წლის ონკოუროლოგთა მეორე საერთაშორისო კონგრესისათვის

სიახლეები

გთავაზობთ, სასპონსორო პაკეტების სხვადასხვა შეთავაზებას:

პლატინის სასპონსორო პაკეტის ღირებულება იქნება – 24 000 ლარი,

პაკეტში შევა – სპონსორის დიდი ზომის ლოგოს განთავსება სიმპოზიუმის და კლინიკის ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე 1 წლის განმავლობაში;დიდი ზომის ბანერის განთავსება საკონფერენციო დარბაზის ფრონტალურ ნაწილში და დარბაზის შესასვლელში; დიდი ზომის ლოგოს განთავსება ყველა საბეჭდ მასალაზე და ემემტე ჰოსპიტალის ბუკლეტებზე ერთი წლის განმავლობაში; ბანერი ემემტე ჰოსპიტალის ფოიეში ერთი წლის განმავლობაში; ბუკლეტების და სხვა საბეჭდი მასალის გავრცელება

 

ოქროს სასპონსორო პაკეტის ღირებულება იქნება18 000 ლარი, პაკეტში შევა – სპონსორის საშუალო ზომის ლოგოს განთავსება სიმპოზიუმის ვებ გვერდზე;საშუალო ზომის ბანერის განთავსება საკონფერენციო დარბაზის შესასვლელში; საშუალო ზომის ლოგოს განთავსება ყველა საბეჭდ მასალაზე; ბუკლეტების და სხვა საბეჭდი მასალის გავრცელება სიმპოზიუმზე;

 

ვერცხლის სასპონსორო პაკეტის ღირებულება იქნება12000 ლარი, პაკეტში შევა – სპონსორის მცირე ზომის ლოგოს განთავსება სიმპოზიუმის ვებ გვერდზე; მცირეზომის ბანერის განთავსება საკონფერენციო დარბაზის შესასვლელში; მცირე ზომის ლოგოს განთავსება ყველა საბეჭდ მასალაზე; ბუკლეტების და სხვა საბეჭდი მასალის გავრცელება სიმპოზიუმზე;

 

საგამოფენო სივრცის გამოყენება – 5000 ლარი , სპონსორის საშუალო ზომის ბანერის განთავსება საგამოფენო სივრცეში

 

დატოვეთ კომენტარი