გურამ ქარაზანაშვილი

გურამ ქარაზანაშვილი

საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველო

       CV

 

 

Events Joined