წევრები

საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაცის წევრობა

საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაცის წევრი შეიძლება გახდეს:

პიროვნება, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება და მიღწევები ონკოლოგიური უროლოგიის როგორც, მეცნიერულ და პრაქტიკულ საქმიანობაში, ასევე საგანმანათლებლო სფეროში, სპეციალობით:

  • ონკოლოგი
  • უროლოგი
  • რადიოლოგი
  • პათოლოგანატომი
  • ონკოუროლოგი
  • ფიზიკოსი
  • ქიმიკოსი
  • ბიოლოგი

ნებისმიერი, სამედიცინო და არა სამედიცინო დარგის სპეციალისტი, რომელსაც გააჩნია ინტერესი ონკოლოგიურ უროლოგიაში ან მომიჯნავე სპეციალობებში

სტუდენტი, რეზიდენტი, რომელიც გადის სპეციალიზაციას ან სტაჟირებას ონკოლოგიურ უროლოგიაში ან მომიჯნავე სპეციალობებში

onlineregistration

საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაციის საპატიო წევრები

uCEzhYc_-W-Xha0i9EiLvBPxwveX9bF3WmQvT0gadhA

Avoyan Armen

Vice-President of Armenian Urological Association

Artur Grabski

Grabski Artur

Head of the Urology clinic Izmirlyan MC, Armenia

Fuad Guliyev

Guliyev Fuad

Deputy Director of National Oncology Center of Azerbaijan

ms_mosoyan

Mosoyan Mikhail

Head of Center Robotic Surgery, Russia

Stefan Mϋller

Müller Stefan

Director Department of Urology University of Bonn, Germany

61_49_original

Nijman Rien

Chair of the Department of Urology at the University Medical Centre in Groningen, USA

Vipul Patel

Patel Vipul

Medical Director of The Global Robotics Institute at Florida Hospital, USA

eduard stakhovsky

Stakhovsky Eduard

President Ukrainian Association of Oncological Urology

Van Poppel

Van Poppel Hendrik

Adjunct Secretary General of European Association of Urology