საერთაშორისო აღიარება ევროპის უდიდეს უროონკოლოგიურ კონგრესზე შვედეთში UROONCO2023

MMT Hospital საქართველოში და ევროპაში ერთადერთი ჰოსპიტალია, რომელსაც გააჩნია პროსტატის კიბოს სკრინინგისა და დიაგნოსტიკის ულტრათანამედროვე ქსელი მიკროსკოპულ ექოსკოპიაზე დაყრდნობით.

MMT Lifeline არის MMT Hospital-ის ამბულატორიული ცენტრები, თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის, ზუგდიდისა და თელავის მოსახლეობას, ადგილიდან გაუსვლელად, სთავაზობს პროსტატის კიბოს სკრინინგისა და დიაგნოსტიკის ისეთ ულტრათანამედროვე საშუალებებს, რომელიც ჯერ კიდევ არ გააჩნია მრავალ ევროპულ კლინიკასა თუ ქალაქს.

MMT Hospital-ის მოწინავე გამოცდილებამ დიდი აღიარება ჰპოვა ევროპის უდიდეს ონკოუროლოგიურ ფორუმზე შვედეთში 2023 წლის ივლისში

Leave a reply