ტრანსპერინეული თარგეტული/ფიუჟენ ბიოფსია მიკროექოსკოპიის კონტროლით