ონკოუროლოგთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი – 2016 წელი

კონგრესი უკვე ჩატარდა.

2016 წელს საქართველოში გაიმართა უპრეცედენტო მასშტაბის მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. ღონისძიება ეძღვნებოდა თანამედროვე მედიცინის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევას – ,,პროსტატის სიმსივნის შორსწასული ფორმების ეფექტურ მკურნალობას“.

ევროპისა და ამერიკის წამყვანმა უროლოგებმა და ონკოლოგებმა, კონგრესზე დებატების ფარგლებში ისაუბრეს პროსტატის კიბოს განკურნების მულტიმოდალურ გზებზე.

სიმპოზიუმი გაგრძელდა 3 დღის განმავლობაში პრეზენტაციებისა და დებატების ფორმატში.

სიმპოზიუმის ორგანიზატორის – ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალის უროლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელის, გურამ ქარაზანაშვილის განმარტებით, სიმპოზიუმი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს პროსტატის შორსწასული სიმსივნის მკურნალობაში, რადგან აღნიშნული სიმპოზიუმის ფარგლებში განხილული იქნა ის თანამედროვე ტენდენციები და მიდგომები, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება პროსტატის შორსწასული სიმსივნის ეფექტური დამარცხება.

 

სპონსორი –  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

მხარდამჭერი – ამერიკის უროლოგთა ასოციაცია

ორგანიზატორი – „ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი“

რეგისტრაცია
11:00:00 - 12:00:00
გახსნა და მისალმება
12:00:00 - 12:30:00
სტივენ ჯონიაუ  
თანამედროვე საერთაშორისო რეკომენდაციები „პსა“-ს (პროსტატის სპეციფიკური ანტიგენი) პროსტატის კიბოს სკრინინგზე, შედეგები „პსა“-ს პროსტატის კიბოს სკრინინგის შეზღუდვების შესახებ
12:31:00 - 12:50:00
ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი, ლევენის უნივერსიტეტის ჰოსპიტლის უროლოგიური განყოფილების კონსულტანტი-უროლოგი, ბელგია
რემა ღვამიჩავა  
„პსა“ პროსტატის კიბოს სკრინინგი საქართველოში
12:55:00 - 13:15:00
პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ონკოლოგიის დეპარტამენტი
გორან ალგრენი  
პროსტატის კიბოს სკრინინგი „პსა“-ს გარეშე (STHLM3 - Stockholm3-პროსტატის კიბოს სკრინინგის ალგორითმით ან/და MRI - მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით.
13:20:00 - 13:40:00
სკანის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის ასოცირებული პროფესორი და უფროსი კონსულტანტი-უროლოგი, შვედეთი
ლანჩი
13:40:00 - 14:40:00
სტივენ ჯონიაუ  
რადიკალური პროსტატექტომია მაღალი რისკის მქონე პროსტატის კიბოსთვის
14:40:00 - 15:00:00
ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი, ლევენის უნივერსიტეტის ჰოსპიტლის უროლოგიური განყოფილების კონსულტანტი-უროლოგი, ბელგია
გერტ დე მეერლერი  
რადიაციული თერაპია მაღალი რისკის მქონე პროსტატის კიბოსთვის
15:05:00 - 15:25:00
გენტის უნივერსიტეტის მენჯის სიმსივნეთა რადიოლოგიური კვლევის პასუხისმგებელი ექიმი, პროფესორი (ბელგია)
ანა შაპირო  
პროსტატის კიბოს რადიაციული თერაპია: ჰიპოფრაქციონირების სარგებლიანობის განსაზღვრა
15:30:00 - 15:50:00
მედიცინის დოქტორი, რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტი, ჯეიმსვილი (აშშ)
ყავის შესვენება
15:50:00 - 16:05:00
გორან ალგრენი  
ადიუვანტური ქიმიოთერაპია ადგილობრივად სწრაფად მზარდ პროსტატის კიბოში
16:05:00 - 16:25:00
სკანის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის ასოცირებული პროფესორი და უფროსი კონსულტანტი-უროლოგი, შვედეთი
ოლეგ შაპირო  
ადიუვანტური რადიაციული თერაპიის როლი
16:30:00 - 16:50:00
მედიცინის დოქტორი, კლინიკური ოპერაციების განყოფილების ვიცე-თავმჯდომარე უროლოგიაში (აშშ)
ანა შაპირო  ოლეგ შაპირო  იგორ ფრენკი  გურამ ქარაზანაშვილი  გორან ალგრენი  
პრაქტიკული შემთხვევების განხილვა და დისკუსია
16:55:00 - 17:15:00
მედიცინის დოქტორი, რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტი, ჯეიმსვილი (აშშ)
მედიცინის დოქტორი, კლინიკური ოპერაციების განყოფილების ვიცე-თავმჯდომარე უროლოგიაში (აშშ)
მედიცინის დოქტორი, როჩესტერი, მინესოტა, მეიოს კლინიკა
საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველო
სკანის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის ასოცირებული პროფესორი და უფროსი კონსულტანტი-უროლოგი, შვედეთი
იგორ ფრენკი  
ლოკალური მკურნალობის როლი ოლიგომეტასტაზური პროსტატის კიბოს მქონე პაციენტებში
10:00:00 - 10:20:00
მედიცინის დოქტორი, როჩესტერი, მინესოტა, მეიოს კლინიკა
გერტ დე მეერლერი  სტივენ ჯონიაუ  
პროსტატის მორეციდივე ოლიგომეტასტაზური კიბოს მულტიმოდალური მკურნალობა ადგილობრივი მკურნალობის შემდგომ
10:25:00 - 10:45:00
გენტის უნივერსიტეტის მენჯის სიმსივნეთა რადიოლოგიური კვლევის პასუხისმგებელი ექიმი, პროფესორი (ბელგია)
ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი, ლევენის უნივერსიტეტის ჰოსპიტლის უროლოგიური განყოფილების კონსულტანტი-უროლოგი, ბელგია
გურამ ქარაზანაშვილი  
ქირურგიის როლი სწარაფად მზარდი/ოლიგომეტასტაზური პროსტატის კიბოს მკურნალობაში
10:50:00 - 11:10:00
საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველო
ანა შაპირო  ოლეგ შაპირო  იგორ ფრენკი  გორან ალგრენი  
პრაქტიკული შემთხვევების განხილვა და დისკუსია
11:15:00 - 11:40:00
მედიცინის დოქტორი, რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტი, ჯეიმსვილი (აშშ)
მედიცინის დოქტორი, კლინიკური ოპერაციების განყოფილების ვიცე-თავმჯდომარე უროლოგიაში (აშშ)
მედიცინის დოქტორი, როჩესტერი, მინესოტა, მეიოს კლინიკა
სკანის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის ასოცირებული პროფესორი და უფროსი კონსულტანტი-უროლოგი, შვედეთი
ყავის შესვენება
11:40:00 - 12:00:00
გორან ალგრენი  
სამაშველო რადიკალური პროსტატექტომია
12:00:00 - 12:20:00
სკანის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის ასოცირებული პროფესორი და უფროსი კონსულტანტი-უროლოგი, შვედეთი
გენადი ბრატსლავსკი  
ამერიკის უროლოგითა ასოციაციის (AUA) ლექცია – სამაშველო თერაპია vs ადიუვანტური რადიაციული თერაპია: რომელია უკეთესი?
12:25:00 - 12:45:00
მედიცინის დოქტორი, უროლოგიის კათედრის პროფესორი, 550 ჰარისონის უროლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი (აშშ)
გორან ალგრენი  
კრიოთერაპია წარუმატებელი რადიაციული თერაპიის შემდეგ
12:50:00 - 13:10:00
სკანის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის ასოცირებული პროფესორი და უფროსი კონსულტანტი-უროლოგი, შვედეთი
ლანჩი
13:10:00 - 14:10:00
ანა შაპირო  
პროსტატის კიბოს ოლიგომეტასტაზები: რადიოთერაპიის ახალი პარამეტრები
14:10:00 - 14:25:00
მედიცინის დოქტორი, რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტი, ჯეიმსვილი (აშშ)
დარეჯან ლომიძე  
სწრაფად მზარდი კიბოს რადიაციული მკურნალობა - მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო ცენტრის კლინიკური გამოცდილება
14:30:00 - 14:45:00
რადიოლოგი, რადიოთერაპევტი, რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ირაკლი ზუმბაძე  ზაალ კვირიკაშვილი  
ოლიგომეტასტაზური პროსტატის კიბოს რადიოთერაპია - კლინიკური სამედიცინო კვლევითი ცენტრის გამოცდილება
14:50:00 - 15:05:00
კლინიკური ონკოლოგი, რადიოლოგი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, საქართველო
კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის, ქირურგიული უროლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, საქართველო
ოლეგ შაპირო  
ლიმფური კვანძების გაფართოებული ამოკვეთის როლი პროსტატის პროგრესირებადი კიბოს დროს
15:10:00 - 15:30:00
მედიცინის დოქტორი, კლინიკური ოპერაციების განყოფილების ვიცე-თავმჯდომარე უროლოგიაში (აშშ)
ყავის შესვენება
15:30:00 - 15:45:00
ალექსანდრე სტახოვსკი  
რადიკალური პროსტატექტომია მაღალი რისკის პროსტატის კიბოს დროს - უკრაინის კიბოს ცენტრის გამოცდილება
15:45:00 - 16:00:00
უკრაინის კიბოს ცენტრი, ონკოუროლოგიური დეპარტამენტი, უკრაინა
ფუად გულიევი  
მაღალი რისკის მქონე პროსტატის კიბოს ქირურგია : პირველი 80 შემთხვევის შედეგები
16:05:00 - 16:20:00
აზერბაიჯანის ეროვნული ონკოლოგიური ცენტრის დირექტორის მოადგილე და უროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, აზერბაიჯანი
ვარუჯან შაჰსუვარიანი  
სწრაფად მზარდი კიბოს მკურნალობა – ფარანჯიანის კლინიკური ცენტრის გამოცდილება
16:25:00 - 16:40:00
სომხეთის ეროვნული ონკოლოგიური ცენტრის ონკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი, სომხეთი
დავით ნიკოლეიშვილი  
ლაპაროსკოპიული რადიკალური პოსტატექტომია ლოკალურად გავრცელებული სწრაფად მზარდი კიბოსთვის - უროლოგიის ეროვნული ცენტრის გამოცდილება
16:45:00 - 17:00:00
უროლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი - მედიქლაბჯორჯია, საერთაშორისო ლაპაროსკოპიული სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი, საქართველო
სტივენ ჯონიაუ  
პროსტატის კიბოს ინდივიდუალიზირებული მკურნალობა
10:00:00 - 10:20:00
ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი, ლევენის უნივერსიტეტის ჰოსპიტლის უროლოგიური განყოფილების კონსულტანტი-უროლოგი, ბელგია
სტივენ ჯონიაუ  
პროსტატის კიბო ხანდაზმულ პაციენტებში (> 75 წ) ინფრავეზიკალური ობსტრუქციით
10:25:00 - 10:45:00
ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი, ლევენის უნივერსიტეტის ჰოსპიტლის უროლოგიური განყოფილების კონსულტანტი-უროლოგი, ბელგია
ვალერი ზაიცევი  
ანდროგენური ჰორმონის დეპრივაციის თერაპია პროსტატის კიბოს გართულებების სამართავად
11:15:00 - 11:25:00
ბუკოვინას სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ქირურგიის და უროლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, მედიცინის დოქტორი (უკრაინა)
ყავის შესვენება
11:30:00 - 11:45:00
იგორ ფრენკი  
რობოტული vs ლაპაროსკოპიული და ღია რადიკალური პროსტატექტომია სწრაფად მზარდი პროსტატის კიბოს დროს
11:45:00 - 12:05:00
მედიცინის დოქტორი, როჩესტერი, მინესოტა, მეიოს კლინიკა
გერტ დე მეერლერი  ანა შაპირო  ოლეგ შაპირო  იგორ ფრენკი  გორან ალგრენი  
პანელის დისკუსია - რომელი მეთოდია უკეთესი?
12:30:00 - 12:50:00
გენტის უნივერსიტეტის მენჯის სიმსივნეთა რადიოლოგიური კვლევის პასუხისმგებელი ექიმი, პროფესორი (ბელგია)
მედიცინის დოქტორი, რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტი, ჯეიმსვილი (აშშ)
მედიცინის დოქტორი, კლინიკური ოპერაციების განყოფილების ვიცე-თავმჯდომარე უროლოგიაში (აშშ)
მედიცინის დოქტორი, როჩესტერი, მინესოტა, მეიოს კლინიკა
სკანის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის ასოცირებული პროფესორი და უფროსი კონსულტანტი-უროლოგი, შვედეთი
სიმპოზიუმის დახურვა
12:50:00 - 13:00:00
სადღესასწაულო სადილი
20:00:00
ირაკლი ზუმბაძე

ირაკლი ზუმბაძე

კლინიკური ონკოლოგი, რადიოლოგი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, საქართველო
დავით ნიკოლეიშვილი

დავით ნიკოლეიშვილი

უროლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი - მედიქლაბჯორჯია, საერთაშორისო ლაპაროსკოპიული სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი, საქართველო
ზაალ კვირიკაშვილი

ზაალ კვირიკაშვილი

კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის, ქირურგიული უროლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, საქართველო
დარეჯან ლომიძე

დარეჯან ლომიძე

რადიოლოგი, რადიოთერაპევტი, რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
გენადი ბრატსლავსკი

გენადი ბრატსლავსკი

მედიცინის დოქტორი, უროლოგიის კათედრის პროფესორი, 550 ჰარისონის უროლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი (აშშ)
რემა ღვამიჩავა

რემა ღვამიჩავა

პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ონკოლოგიის დეპარტამენტი
ვალერი ზაიცევი

ვალერი ზაიცევი

ბუკოვინას სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ქირურგიის და უროლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, მედიცინის დოქტორი (უკრაინა)
გერტ დე მეერლერი

გერტ დე მეერლერი

გენტის უნივერსიტეტის მენჯის სიმსივნეთა რადიოლოგიური კვლევის პასუხისმგებელი ექიმი, პროფესორი (ბელგია)
ანა შაპირო

ანა შაპირო

მედიცინის დოქტორი, რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტი, ჯეიმსვილი (აშშ)
ოლეგ შაპირო

ოლეგ შაპირო

მედიცინის დოქტორი, კლინიკური ოპერაციების განყოფილების ვიცე-თავმჯდომარე უროლოგიაში (აშშ)
იგორ ფრენკი

იგორ ფრენკი

მედიცინის დოქტორი, როჩესტერი, მინესოტა, მეიოს კლინიკა
სტივენ ჯონიაუ

სტივენ ჯონიაუ

ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი, ლევენის უნივერსიტეტის ჰოსპიტლის უროლოგიური განყოფილების კონსულტანტი-უროლოგი, ბელგია
გურამ ქარაზანაშვილი

გურამ ქარაზანაშვილი

საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველო
ფუად გულიევი

ფუად გულიევი

აზერბაიჯანის ეროვნული ონკოლოგიური ცენტრის დირექტორის მოადგილე და უროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, აზერბაიჯანი
ვარუჯან შაჰსუვარიანი

ვარუჯან შაჰსუვარიანი

სომხეთის ეროვნული ონკოლოგიური ცენტრის ონკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი, სომხეთი
ალექსანდრე სტახოვსკი

ალექსანდრე სტახოვსკი

უკრაინის კიბოს ცენტრი, ონკოუროლოგიური დეპარტამენტი, უკრაინა
გორან ალგრენი

გორან ალგრენი

სკანის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის ასოცირებული პროფესორი და უფროსი კონსულტანტი-უროლოგი, შვედეთი

კონგრესის დეტალები

ოქტომბერი 19, 2016 11:00
ოქტომბერი 21, 2016 20:00
Hotel Ambassadori
Hotel Ambassadori

Sponsors

სპონსორი
მხარდამჭერი
ორგანიზატორი