ალექსანდრე ცისკარიძე

ალექსანდრე ცისკარიძე

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, საქართველო

Events Joined