ბორის ალექსეევი

Alekseev Boris

ბორის ალექსეევი

მოსკოვის გერცენის სახელობის რადიოლოგიის ეროვნული სამედიცინო კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ონკოუროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რუსეთი

      CV

 

 

Events Joined