დიმიტრი კორძაია

დიმიტრი კორძაია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, საქართველო

Events Joined