ალექსანდრე სტახოვსკი

Department of Oncourology, Ukrainian Cancer Center

ალექსანდრე სტახოვსკი

უკრაინის კიბოს ცენტრი, ონკოუროლოგიური დეპარტამენტი, უკრაინა

Events Joined