ედუარდ სტახოვსკი

President, Ukrainian Association of Oncological Urology

ედუარდ სტახოვსკი

უკრაინის ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტი, უკრაინა

      CV

 

 

 

Events Joined