გენადი ბრატსლავსკი

გენადი ბრატსლავსკი

მედიცინის დოქტორი, უროლოგიის კათედრის პროფესორი, 550 ჰარისონის უროლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი (აშშ)

MD, Professor and Chair of Urology;
Division Chief of Upstate Urology at 550 Harrison;
Division Chief of Urologic Male Health;
Director of Prostate Cancer Program;
Department Chief of Adult Urology Clinic;
Department Chief of Urologic Oncology.

Events Joined