დარეჯან ლომიძე

დარეჯან ლომიძე

რადიოლოგი, რადიოთერაპევტი, რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

Events Joined